مقاله


کد مقاله : 139412081022191210

عنوان مقاله : بررسی تجربی الگوهای مشروعیت سیاسی در بین طبقه متوسط شهری ایران

نشریه شماره : 1 فصل زمستان 1387

مشاهده شده : 672

فایل های مقاله : 358 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 ابراهیم حاجیانی ehajini@yahoo.com استادیار دکترا
2 سلیمان پاک سرشت S_pakseresht@Yahoo.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

یکی از ویژگی‌های مهم جامعه در حال تغییر ایران، تفسیرها و برداشت‌های مبهم درباره اولویت مسائل و الگوهای جاری و مطلوب است، به گونه‌ای که در خصوص اکثر مسائل مهم اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مانند الگوی مطلوب توسعه، مفهوم هویت، جایگاه عدالت اجتماعی، حدود آزادی و... این اغتشاش مفهومی به صورت جدی به چشم می‌خورد. از جمله این ابهامات در خصوص موضوع مهم مشروعیت سیاسی است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی درباره مسئله الگوی مشروعیت سیاسی مجادلات بسیاری شده هم از نظر عرضه و هم از نظر تعریف و بیان ماهیت قدرت سیاسی در نظام جمهوری اسلامی و نیز بنا به دلایل ساختاری و تحولات اجتماعی و فرهنگی در معرض چالش‌های فراوان قرار گرفته است. به نظر می‌رسد این چالش‌ها بر سر انتخاب و باز تعریف الگوهای جاری و مطلوب مشروعیت سیاسی در ایران شکل یافته باشد. اغلب این منازعات در سطح نظری باقی مانده و کمتر به الگوهای رایج مشروعیت سیاسی در ایران پرداخته شده است. در حالی که الگوهای مشروعیت بنابر ویژگی‌های ذاتی خود بایستی در تصورات و ذهنیات شهروندان از حکومت مطلوب و شایسته دنبال شود؛ زیرا بنا بر تعریف، مشروعیت، پذیرش درونی یک یا چند الگوی خاص از حکومت مطلوب است . این مقاله که حاصل یک مطالعه تجربی است به بررسی جامعه‌شناختی الگوهای مشروعیت سیاسی در طبقه متوسط شهری ایران می‌پردازد و در پی عرضه و مشخص نمودن الگوهای برجسته و مهم مطمح نظر شهروندان ایرانی - با تأکید بر لایه‌های مهم طبقه متوسط شهری- است.