مقاله


کد مقاله : 139412081045161213

عنوان مقاله : تفاوت بین نسلی در مناسک عزاداری واقعه کربلا با تاکید بر دوگانه‌های سنتی/جدید و محتوایی/نمایشی

نشریه شماره : 1 فصل زمستان 1387

مشاهده شده : 669

فایل های مقاله : 389 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علی جنادله a.janadleh@css.ir استادیار دکترا
2 مریم رهنما mrahnama@ispa.ir دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

مطالعه تغییرات پدید آمده در اجرای مناسک دینی از آنجا اهمیت می‌یابد که هر مجموعه مناسکی، نظام معنایی خاصی را به همراه دارد و تغییر در عناصر مجموعه مناسکی، می‌تواند بیانگر تغییر در نظام معنایی مرتبط با آن و در نتیجه ایمان و اعتقادات مرتبط با این نظام معنایی ‌باشد. از جمله مراسم دینی مهم در جامعه ما، مراسم عزاداری واقعه کربلا است که هرساله با شور و هیجان خاصی برگزار می‌گردد. وجود تفاوت بین نسلی در عناصر و شیوه برگزاری مناسک واقعه عاشورا، می‌تواند حاکی از وجود تفاوت در نظام معنایی و اعتقادی مرتبط با این مناسک در میان نسل‌های مختلف باشد. بر این اساس تفاوت بین نسلی در این مراسم، در دو بعد الگوهای عزاداری و سمت و سوی تغییرات با تأکید بر تقابل‌های سنتی/ جدید و محتوایی/نمایشی بررسی شد. در هر دو بعد، یافته‌ها وجود تفاوت‌های معنی‌دار بین نسلی را تأیید می‌کنند به گونه‌ای که در نسل‌های جوان‌تر شاهد شکل‌گیری الگوهای جدید عزاداری هستیم که در آنها عناصر و جنبه‌های نمایشی اهمیت بیشتری یافته است.