مقاله


کد مقاله : 139412101030421279

عنوان مقاله : بررسی میزان مشارکت اجتماعی شهروندان در اداره بهینه امور شهری

نشریه شماره : 2 فصل بهار 1388

مشاهده شده : 690

فایل های مقاله : 212 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 اصغر احمدی ahmadi.a@yahoo.com دانش آموخته دکترا
2 محمود توکلی tavakoli.m@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

روش انجام این تحقیق پیمایشی (Survey) و حجم نمونه 1088 نفر از شهروندان بالای 18 سال منطقه 17 تهران بوده است. يافتههاي توصيفي تحقيق در مورد متغيرهاي اصلي مشاركت نشان ميدهند در مجموع ميزان گرايش به مشاركت در امور شهري بيشتر از حد متوسط ارزيابي ميشود. سابقه مشارکت، شناخت از مفهوم مشارکت، احساس تعلق به محل سکونت و ارزیابی پیامدهای مشارکت، مهمترین عواملی هستند که گرایش به مشارکت را تبیین میکنند.