مقاله


کد مقاله : 13941210143141312

عنوان مقاله : آزمون نظريه سرمايه اجتماعي و گزينش عقلايي: سبب شناسي علل گزينش به رويه‌هاي غير قانوني در مراجعه كنندگان به ادارات تهران

نشریه شماره : 3 فصل تابستان 1388

مشاهده شده : 666

فایل های مقاله : 117 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مهدی خلفخانی khalafkhani.m@ispa.ir - دکترا

چکیده مقاله

سرمایه اجتماعی و مباحث مرتبط به آن به موضوع کلیدی مباحث توسعه تبدیل شده است. به هر صورت اجماع جدی بین دانشمندان علوم اجتماعی در راتباط با این موضوع ایجاد شده است که سرمایه اجتماعی در کنار سرمایه سیاسی و اقتصادی لازمه اجرای برنامه‌های توسعه‌‌ای است. در این ارتباط نویسنده با درک اهمیت این موضوع به بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و فساد اداری و نیز بر تاثیرات آن بر کاهش و یا افزایش هزینه متمرکز شده است. از این روی بر مبنای چهارچوب نظری تحقیق و به ویژه نظريه گزینش عقلایی و نظریه مبادله مدنظر تئوری‌های اقتصاد و نیز نظريه سرمايه اجتماعي، مشکلات پیشبرد امور در نظام اداری بر ایجاد گرایش به استفاده از سرمایه‌های منفی اجتماعی در نظام اداری ایران را توضیح می‌دهد. در این خصوص نویسنده معتقد است که مراجعه‌کنندگان به نظام اداری در ایران بر مبنای گزینش عقلایی حاکم بر اقتصاد عمل می‌نمایند و از آنجا که استفاده از سرمایه‌های اجتماعی می‌تواند هزینه‌ها را در نظام اداری کاهش دهد و از سوي ديگر فرصت‌هاي بهتري را براي ارباب رجوع ايجاد نمايد، از این روی در ارباب رجوع تمایل ايجاد مي‌نمايد كه بدون صرف هزینه‌های گزاف رویه‌های اداری موجود در ادارات ایران، امور خود را با استفاده از هنجارهای مشترک منفی اجتماعی انجام دهند. از دیدگاه نویسنده، این گرایش عمومی به استفاده از سرمایه‌های اجتماعی باعث عقیم شدن برنامه‌های عدالت اجتماعی می‌شود. بنابراین نویسنده برای تشریح این موضوع، با استفاده از روش پیمایش، دیدگاه‌های مراجعه‌کنندگان به شهرداری تهران را جویا و با استفاده از روش آمار استنباطی تحلیل خود را در این ارتباط ارائه داده است. از این روی، روش انجام این تحقیق پیمایشی است. داده‌های تحقیق از طریق نظرسنجی جمع‌آوری و از طریق روش آماری تحلیل شده‌اند. از طرف دیگر، این مقاله در حوزه مطالعات میان رشته‌ای تدوین شده است.