مقاله


کد مقاله : 139412101539471320

عنوان مقاله : عوامل موثر بر استرس شهروندان تهرانی

نشریه شماره : 1 فصل زمستان 1387

مشاهده شده : 672

فایل های مقاله : 364 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فاطمه کرمی karami.f@ispa.ir - دانشجوی دکترا
2 عقیل دغاقله daghaghele.a@ispa.ir - دانشجوی دکترا
3 معصومه حیدری زهرا پور heidari.m@ispa.ir - کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان استرس‌زا بودن عوامل مختلف در حوزه‌های ساختار شهری، اقتصادی، خانوادگی، محیطی، اجتماعی و فرهنگی، شخصی و فردی است. روش انجام بررسی، پیمایشی بوده و نتایج مبتنی بر تحلیل داده‌‌های گردآوری شده از نمونه‌ای با حجم 550 نفر از شهروندان تهرانی است. یافته‌ها نشانگر آنست که در حوزه ساختار شهری مشکلات مربوط به ترافیک و شلوغی، آلودگی‌های صوتی سطح شهر، آلودگی هوا و معطلی در صف، بیشترین شدت استرس‌زایی را دارند. در حوزه اقتصادی بیشترین شدت استرس‌زایی مربوط به تورم و گرانی کالاها و پس از آن به ترتیب کمبود و گرانی مسکن، بالا بودن اجاره خانه‌ها و مقروض بودن و بدهی داشتن بوده است. در حوزه اجتماعی و فرهنگی بیشترین شدت استرس‌زایی از نظر پاسخگویان به ترتیب مربوط به برخورد با افراد غیرقابل تحمل، رشد انحرافات اخلاقی، مورد سوء استفاده مالی قرار گرفتن، سرقت یا اخاذی، ابتلا به بیماری و تبعیضات قومی و زبانی بوده است.