مقاله


کد مقاله : 139412111142241332

عنوان مقاله : پراکنش مصرف فرهنگي بين سطوح تحصيلي مختلف در ایران

نشریه شماره : 5 فصل تابستان 1392

مشاهده شده : 787

فایل های مقاله : 315 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 عبدالحسین کلانتری abkalantari@ut.ac.ir - دکترا
2 اعظم نسیم افزا nasim@ispa.ir - کارشناسی ارشد
3 بهنام لطفی خاچکی khachaki@ispa.ir - کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

مقاله حاضر به مطالعه رابطه بين مصرف به عنوان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های دنیای مدرن و تحصيلات با اتکا بر آرای بوردیو پرداخته است. آنچه در اين تحقيق با عنوان مصرف فرهنگي از آن یاد شده است شامل استفاده از تلويزيون، ماهواره، کتاب، نشریه، روزنامه، موسيقي، سينما، تئاتر، راديو، اينترنت و مانند آن بوده است. یافته‌های اين تحقیق، حاصل مطالعه يک پروژه ملي بوده كه در سال 1388 در سطح استان‌های کشور اجرا گردید و با کمک روش تحلیل ثانویه به انجام رسیده است. نتیجه نهایی این پژوهش تأییدکننده وجود رابطه و تأثیرگذاری سطح تحصیلات بر نوع و میزان مصرف فرهنگی بوده است. سطح تحصیلات افراد قوی‌ترین همبستگی را به ترتیب با استفاده از اینترنت، امکانات بصری و سینما نشان داد. از نظر میزان استفاده از کالاهای فرهنگی مشاهده گردید که افراد با قرار گرفتن در رده‌های تحصیلی مختلف به میزان‌های متفاوتی به مصارف فرهنگی روی می‌آورند و سطح تمایزات گوناگونی را تجربه می‌نمایند که رده تحصیلی بيسواد و کمتر از ابتدايي بیشترین تمایز و تفاوت را به لحاظ میزان مصرف کالاهای فرهنگی مختلف نسبت سایر رده‌ها دارد. همچنین درصد تمایزیافتگی برای کتاب چاپی و روزنامه نشان می‌دهد که این دو کالای فرهنگی بالاترین میزان تمایزیافتگی را در افراد ایجاد می‌کنند؛ به بیان دیگر افراد طبق رده‌بندی تحصیلی‌شان در استفاده از این دو کالا بیش از سایر کالاها از یکدیگر متمایز گشته‌اند. همچنین بیشترین تفاوت بین رده‌های تحصیلی از نظر میزان مصرف کالاهای فرهنگی، بعد از مطالعه کتاب و روزنامه در میزان استفاده از نشریه غیر روزانه و اینترنت بوده است.