مقاله


کد مقاله : 1394121285711340

عنوان مقاله : شناسايي و رتبه‌بندي نگرش‌ها و عوامل تأثيرگذار بر اعتراض‌هاي دانشجويي

نشریه شماره : 6 فصل پاییز - زمستان 1394

مشاهده شده : 1172

فایل های مقاله : 273 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 راضیه نصیرزاده raznasirzadeh@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 علی منتظری montazeri@ispa.ir استاد دکترا
3 مهدی نصیرزاده nasirzadeh@ispa.ir - کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف شناسايي و رتبه‌بندي نگرش‌ها و عوامل تأثيرگذار بر اعتراض‌هاي دانشجويي در دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي انجام گرفت. در پژوهشي توصيفي از نوع زمينه‌يابي، تعداد 223 نفر از دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي به شيوه نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. و پرسشنامه محقق ساخته 34 ماده‌اي " اعتراض‌ها و عصيان‌هاي دانشجويي" را تکميل نمودند. نتايج نشان داد هنگامي که دانشجويان احساس کنند حقي از آن‌ها ضايع گرديده است و يا مورد توهين قرار گرفته‌اند بيش از ساير موارد (کيفيت نامطلوب خدمات ارائه شده، مسائل و تصميم‌گيري‌هاي علمي، مورد تبعيض قرار گرفتن، دريافت نمره پايين، مسائل و تصميم‌گيري‌هاي سياسي) خود را محق اعتراض و عصيان مي‌دانند و نيز به صورت عملي به آن مبادرت مي‌ورزند با اين‌حال معمولا اعتراض خود را تا حد بيان اعتراض و نارضايتي به يک دوست و يا اعتراض به استاد پيگيري مي‌نمايند . ضمن‌اين‌که دانشجويان شهيد بهشتي اعتقاد داشتند که اعتراض‌هاي در دانشجويان پسر مجرد دوره کارشناسي و در رشته‌هاي فني‌مهندسي بيشتر مشاهده مي‌‌شود. نتايج مي‌تواند در برنامه‌ريزي‌هاي آموزش‌عالي مورد توجه متوليان امور واقع شود.