مقاله


کد مقاله : 13980308189811

عنوان مقاله : شناسایی علل و فرایندهای مؤثر بر پدیده روسپیگری (مورد مطالعه: شهر مشهد)

نشریه شماره : 7 فصل بهار 1398

مشاهده شده : 304

فایل های مقاله : 540 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سعیده میرابی mirabi.saeede@gmail.com - کارشناسی ارشد
2 مجید فولادیان m.fouladiyan@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

روسپیگری یا پدیده¬ی زنان خیابانی یکی از مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی است که همه گیر شدن بیماری‌های مقاربتی و از هم پاشیدگی خانواده‌های مصرف‌کنندگان خدمات جنسی از جمله مهم ترین پیامدهای آن می‌باشد. آمارها نشان می‌دهند ایران در سال‌های اخیر با رشد روز افزون این پدیده و کاهش سن روسپیگری مواجه بوده است. هدف از بررسی حاضر شناخت علل، فرایندها و شرایط زمینه سازی است که منجر به ظهور پدیده¬ی روسپیگری می‌شوند. تحقیق حاضر با استفاده از روش گرندد تئوری (نظریه¬ی زمینه‌ای) اشترواس و کربین انجام گرفته است و نمونه تحقیق حاضر شامل 12 زن روسپی است که تحت پوشش سازمان بهزیستی شهر مشهد می‌باشند. همچنین این تحقیق در سال 93 انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که شرایط نامناسب خانواده‏ي پدری و زندگی زناشویی این زنان زمینه ساز مشکلات متعدد مالی، عاطفی و جنسی در آنها است. بطور کلی نتایج نشان می‌دهد مشکلات عاطفی، مالی و جنسی اولویت‌های اول را در گرایش هر دو گروه زنان مجرد و متأهل به روسپیگری دارند.