مقاله


کد مقاله : 13980308189816

عنوان مقاله : جامعه‌شناسی سیاسی رفتار انتخاباتی استان کردستان( دوره اول تا دوازدهم انتخابات ریاست جمهوری)

نشریه شماره : 7 فصل بهار 1398

مشاهده شده : 246

فایل های مقاله : 226 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علی کریمی مله akm10@umz.ac.ir استاد دکترا
2 محمد سلمان تبارسوته ms29912991@gmail.com مربی دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

استان کردستان با انبوهی از سرمایه‌های اجتماعی- انسانی با توجه به شاخص‌های توسعه، در زمره استان‌های سنتی و در حال پیشرفت است. خاصیت این جوامع در خصوص مسئله‌ای مانند انتخابات بدین شکل است که انتخابات فرصت و راهی برای تمرین سیاسی- اجتماعی برای آنان به شمار می‌آید. در طول سال‌های اخیر، وعده‌های مختلف نامزدهای دوره‌های متعدد ریاست جمهوری به همراه تاثیر رسانه‌ها و افزایش سطح آگاهی مردم این منطقه، سبب شد که شکاف مشارکت کاهش یابد و مردم مطالبات قانونی خود را از دولت بخواهند و با وجود بهانه نبود امنیت در منطقه و جوسازی‌های رسانه‌های معاند، در توزیع ساختار قدرت سیاسی کشور نیز بیشتر سهیم گردند. لذا با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش به جامعه‌شناسی سیاسی رفتار انتخاباتی استان کردستان از دوره اول تا دوازدهم انتخابات ریاست جمهوری پرداخته می‌شود. ضرورت این تحقیق این است که می‌تواند زمینه ساز تداوم مشارکت عمومی‌ مردم این استان در ساختار سیاسی بوده و مخاطرات ملی و منطقه‌ای را در این منطقه به آسانی دفع نماید و چهره‌ای جدید از امنیت را با افزایش ظرفیت‌های جذب در نواحی مرزی و اقوام نشین ایران ترسیم کند. بنابراین بر همین اساس با بهره‌گیری از روش تحلیلی– توصیفی تلاش گردیده با پرداختن به این سوال اصلی که رفتارهای انتخاباتی در استان کردستان ایران تحت تأثیر چه عواملی است؟ رفتارهای انتخاباتی مردم این استان در انتخابات ریاست جمهوری از بعد انقلاب اسلامی‌ تاکنون مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای تداوم مشارکت عمومی ‌کردها در ساختار سیاسی ایران ارائه ‌گردد.