آخرین شماره


شماره 3 سال 1
تابستان 1388
دانلود فایل

1 - بررسی تاثیر دینداری بر اعتماد اجتماعی شهروندان تهرانی ( DOI : 0)
( محمدصادق مهدوی - افسانه ادریسی - احسان رحمانی خلیلی )
2 - تحلیلی براحساس آنومی فردی در میان جوانان با تأکید بر جنسیت ( DOI : 0)
( ملیحه شیانی - محمد علی محمدی )
3 - تبیین تغییرات و تحولات کارکردی نقش اجتماعی زنان در جامعه شهری یزد با تاكيد بر سال‌هاي 1345-1387 ( DOI : 0)
( فرهاد امام جمعه - سمیه کریمی زاده اردکانی )
4 - بررسی احساس امنیت زنان 29-15 ساله شهر تهران در دو بعد احساس امنیت در محیط خانواده و احساس امنیت در مکان های عمومی ( DOI : 0)
( فیض اله نوروزی - سارا فولادی سپهر )
5 - آزمون نظريه سرمايه اجتماعي و گزينش عقلايي: سبب شناسي علل گزينش به رويه‌هاي غير قانوني در مراجعه كنندگان به ادارات تهران ( DOI : 0)
( مهدی خلفخانی )
6 - مفهوم سازی از ایده شهروندی (مطالعه دانشجویان دانشگاه‌های تهران) ( DOI : 0)
( غلامرضا عظیمی - عالیه شایسته مجد )
7 - مطالعه معیارهای انتزاعی دینداری در استان مازندران 1385 ( DOI : 0)
( علی جان حسنی )
8 - بررسي و سنجش وضعیت مداراي اجتماعي در لرستان ( DOI : 0)
( مجتبی ترکارانی )