فهرست مقالات


شماره 1 سال 4
پاییز - زمستان 1394
دانلود فایل

  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13941211157401338 بررسی رفتارهای تخریبی دانش‌آموزان در شهر تهران
مسعود گلچین
معصوم آقازاده
2 1394121285711340 شناسايي و رتبه‌بندي نگرش‌ها و عوامل تأثيرگذار بر اعتراض‌هاي دانشجويي
راضیه نصیرزاده
علی منتظری
مهدی نصیرزاده
3 13941212859321341 توصیف وضعیت تکدی‌گری در شهر تهران و پیشنهاد دو سناریو
هاشم آرام
عباس قنبری باغستان
4 1394121293541342 بررسی و شناخت الگوها و فرایند‌های شکل‌گیری روابط جنسی پیش از ازدواج
سعیده میرابی
علی یوسفی
سیده سمیه موسوی
5 13941212942231343 بررسی نگرش معتادان تحت درمان نگهدارنده با متادون به مواد به منظور اعتبار يابي مقياس نگرش به مواد
اکبر علیوردنیا
سید احمد میر محمدتبار
6 13941212105431344 بررسی تأثیر میزان و انواع دینداری بر همبستگی اجتماعی
بیژن زارع
علی اکبر صادقی
سمانه دلبری